Aangepaste examinering Zorg & Welzijn

De maatregelen rondom het Corona-virus hebben invloed op examinering in Zorg & Welzijn.

De stages van de opleidingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 en Pedagogisch Werk zijn grotendeels gestopt. Bij de Zorg-opleidingen gaan de meeste stages door, maar zijn er knelpunten bij de examinering van bepaalde werkprocessen.

Examinering Zorg: de gezamenlijke ROC’s binnen NetwerkZON hebben een overzicht gemaakt van knelpunten rondom examinering MZ/VZ en Verpleegkunde en komen met alternatieve vormen van examinering. Hierbij gaat het met name om examinering van werkprocessen waarbij begeleiding van een groep niet mogelijk is, het examineren/aftekenen van verpleegtechnische handelingen en/of het examineren van werkprocessen waarbij moet worden deelgenomen aan een overleg. De uitwerking van de alternatieve vormen van examinering kan per school iets verschillen, communicatie hierover verloopt via het ROC.

Examinering Welzijn: Veel stages in de kinderopvang en het basisonderwijs gestopt. Dit betekent dat veel studenten ​Pedagogisch Werk die dit schooljaar diplomeren hun BPV en beroepsexamens hebben moeten afbreken. Studenten hebben het gedrag dat hoort bij de werkprocessen eerder gedurende de opleiding aangetoond, deels is dit al geëxamineerd. De ​productbeoordelingen bij de werkprocessen gaan zo veel mogelijk door.

In overleg met de examenleverancier, Stichting Consortium Beroepsonderwijs, worden de resterende gedragsbeoordelingen afgerond door middel van een criteriumgericht interview. Het streven is dat het criteriumgericht interview wordt afgenomen door een beoordelaar van school en een beoordelaar vanuit het werkveld, het vier–ogen principe. Er komt een handvat voor het criteriumgericht interview (CGI). Ook hierbij geldt dat communicatie hierover via het ROC loopt.

« Terug naar het nieuwsoverzicht