Stages in de zorg tijdens coronavirus

Veel stages in de zorg kunnen tijdens de coronacrisis doorgaan. Lees hier meer over hoe sommige studenten en instellingen hiermee omgaan.
Img_1468_news_detail

Gezien de coronacrisis zijn er wat meer studenten in de zorg die (opnieuw) een stageplaats zoeken. Studenten komen terug vanuit het buitenland, of kunnen in de thuiszorg niet altijd mee op route. Samen met het werkveld wordt er zo snel mogelijk een nieuwe stageplaats voor deze studenten gezocht. We zien dat instellingen ontzettend meedenken in hoe studenten in de zorg stage kunnen blijven lopen. Samen zorgen we ervoor dat daar waar mogelijk de stages doorgang kunnen vinden, als NetwerkZON blijven we hierin ondersteunen.

Oriënterende stage tijdens coronavirus

In februari zijn 298 eerstejaars studenten mbo-verpleegkunde gestart met hun oriënterende stage bij verschillende instellingen in Groningen. Het gaat om studenten van de Groningse ROC’s Alfa-college, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Voor de studenten waarvoor niet direct een stageplek beschikbaar was in een zorginstelling hebben studenten zich georiënteerd op de thema’s Familiezorg, Positieve Gezondheid, Healthy Ageing en Technologie. (Zie foto hiernaast voor de posters die studenten over dit onderwerp hebben gemaakt)

De oriëntatie van de eerstejaars studenten gaat na een korte stop zo veel mogelijk door, deels in de praktijk en deels via afstandsonderwijs. Wanneer zowel de stageinstelling als de student positief staan tegenover het continueren van de stage, blijft de oriënterende stage doorgaan.

“Na veel overleg en veel nadenken heb ik besloten verder te gaan met mijn stage omdat ik in deze lastige tijd toch mijn steentje bij wil dragen. Ik word door mijn ouders gehaald en gebracht naar stage om openbaar vervoer te vermijden en alles is met stage overlegd.” (eerstejaars student mbo-verpleegkunde, Alfa-college).

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om alle studenten telefonisch te benaderen met de vraag ‘’Hoe sta je er zelf in, kies je er voor om de stage te hervatten of maak je een andere keuze"? Redenen van studenten om niet terug te komen, zijn in grote lijnen: het hebben van een bijbaan en uitbreiding van uren in bijvoorbeeld de supermarkt (stages kunnen niet gecombineerd worden met een bijbaan); zorgzaamheid voor gezinsleden die tot de risicogroepen behoren; vitale beroepen van gezinsleden; verslechterde OV-verbinding. Met studenten die doorgaan met hun stage worden duidelijke afspraken gemaakt om te werken volgens de RIVM richtlijnen.

Wanneer de stage instelling en/of de student aangeeft te willen stoppen met de stage, dan vindt de oriëntatie via afstandsonderwijs plaats. De leervraag die de student heeft meegekregen blijft centraal staan, studenten oriënteren zich door middel van o.a. casussen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht