Aangepast beleid Corona virus (update 24 maart)

De samenwerkende scholen in NetwerkZON hebben het beleid aangaande het Corona virus aangescherpt per 16 maart.

De directeuren van de samenwerkende scholen in NetwerkZON (Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, ROC Menso Alting en Hanze Hogeschool Academie voor Verpleegkunde) hebben het beleid aangaande het Corona virus en stages per 16 maart aangescherpt op basis van de nieuwe maatregelen van de overheid. Ons uitgangspunt is dat de kruisbestuiving tussen zorg- en onderwijsinstellingen zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit betekent dat: 

Onderwijsactiviteiten

Voor alle BBL- en BOL studenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG, Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige geldt dat deze niet meer naar school gaan:

- van maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart wordt er helemaal geen les gegeven;

- ná woensdag 18 maart worden de lessen middels afstandsonderwijs aangeboden.

BPV

- BBL studenten volgen het beleid van de werkgever met betrekking tot de maatregelen rondom Corona;

- BOL studenten mogen stage blijven lopen als dat mogelijk is vanuit de stage instelling én als zij dat willen (update 24 maart: dit geldt ook voor de eerstejaars oriënterende stages).

Hierbij houden wij de lijn van het Ministerie OCW aan, namelijk de betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage wil continueren of niet.

Het contact tussen school en stage instelling zal op afstand zijn: telefonisch of via Skype. Mocht de BBL of BOL student door de Corona maatregelen voorlopig niet bij uw stage instelling kunnen blijven werken of stage lopen, neem dan met spoed contact op met de BPV-docent of BPV-coördinator om dit te melden. Er wordt nu niet gestart met nieuwe stages. 

Bijbaantjes in de zorg

Veel studenten van zorgopleidingen hebben naast stage ook een bijbaantje in de zorg. In het kader van veiligheid, zoals bovenstaand genoemd, is het belangrijk om eventuele bijbanen van studenten in acht te nemen. Het is aan de stage instelling om aan studenten aan te geven of hij/zij door kan gaan met de bijbaan of niet.

Deze situatie duurt in ieder geval tot en met 6 april 2020, in lijn met het landelijk advies. De studenten en zorg- en welzijnsinstellngen zijn hierover geinformeerd.

« Terug naar het nieuwsoverzicht