Uitgelicht: leernetwerk Studententeam WIJ korrewegwijk en Werken in netwerken

In het project NetwerkZON2020: the H(ealth) factor staan 50 interdisciplinaire leernetwerken rondom nieuwe kennis Healthy Ageing, rolmodellen en modern zorg-welzijnsonderwijs centraal.
Tweet_leernetwerk_studententeam_wij_korrewegwijk_begin_2019_news_detail

Inmiddels staat de teller op 39 interdisciplinaire leernetwerken, verspreid over de regio, verschillende doelgroepen en branches! De leernetwerken bevinden zich in verschillende fasen van de ontwikkeling tot een duurzaam netwerk.

Verschillende leernetwerken zijn in de afgelopen tijd een nieuwe fase ingegaan, of hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt:

Studententeam WIJ Korrewegwijk

Dit leernetwerk is in 2016 gestart met een pilot, waarbij studenten van verschillende opleidingen (o.a. HBO-Verpleegkunde, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Maatschappelijke Zorg niveau 4 en Sociaal Juridische Dienstverlening niveau 4) samen stage lopen in de wijk. Tijdens de evaluatie bleek al snel de meerwaarde van dit leernetwerk, maar kwam ook naar voren dat studenten behoefte hebben aan meer begeleiding tijdens het kennis maken met (werken in) de wijk .

Er is een inwerkprogramma voor studenten ontwikkeld, ‘WIJ reizen’. Het programma bestaat uit verschillende arrangementen waarin alle sociale voorzieningen in de wijk in kaart worden gebracht voor de studenten. Daarnaast wordt elke dag gezamenlijk gestart met het bespreken van nieuwe aanvragen en casussen én wordt gewerkt met een Buddy: nieuwe studenten worden gekoppeld aan studenten die al ervaring hebben in het Studententeam WIJ Korrewegwijk.

Werken met netwerken

Gelijkwaardig samenwerken aan gezamenlijke doelen: onderwijs, arbeidsmarkt en overheid. Niet altijd de leiding nemen en initiëren, maar gelijkwaardig samenwerken als partners. Hoe krijg je dat voor elkaar en welke rol neem je dan in? De training Werken met Netwerken is ontwikkeld door de gemeente Assen, voor en met haar partners en inwoners om die vragen te beantwoorden. Zie voor meer informatie ook: Training Werken met netwerken.

Op woensdag 13 maart 2019 vindt het Open huis van dit leernetwerk plaats van 15:30 – 18:00 uur (vanaf 15:00 uur inloop) bij het gemeentehuis in Assen, en gaan we actief aan de slag met de methode die in de training wordt gebruikt! Zie voor meer informatie en aanmelden het aanmeldformulier.

« Terug naar het nieuwsoverzicht