Hoe gaat het met de leernetwerken van de H(ealth) factor?

In het project NetwerkZON2020: the H(ealth) factor staan 50 interdisciplinaire leernetwerken rondom nieuwe kennis Healthy Ageing, rolmodellen en modern zorg-welzijnsonderwijs centraal.
Leernetwerk_geboortezorg_news_detail

Inmiddels staat de teller op 36 interdisciplinaire leernetwerken, verspreid over de regio, verschillende doelgroepen en branches! De leernetwerken bevinden zich in verschillende fasen van de ontwikkeling tot een duurzaam netwerk. Uit de leernetwerken zijn al 29 interdisciplinaire casussen aangedragen die input zijn voor ontwikkelingsgerichte opdrachten en toetsen voor studenten Zorg en Welzijn.

Verschillende leernetwerken zijn in de afgelopen tijd een nieuwe fase ingegaan, of hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt. Ook zijn er weer nieuwe leernetwerken bij ons in beeld gekomen. Verschillende leernetwerken zullen hier uitgelicht worden.

Leernetwerk Merkbaar Beter

Het leernetwerk ‘Merkbaar beter heeft zich in juli gepresenteerd via een open huis. Het doel van Merkbaar Beter is dat beloftes aan de klanten worden waargemaakt. Deze beloftes zijn: sterke wijk, snel weer naar huis, beschermende zorg, jezelf zijn en blijven en overal thuis. Per belofte is er een module ontwikkeld, welke bestaat uit samenhangende activiteiten. Door met verschillende disciplines van elkaar te leren on the job proberen medewerkers door ketenzorg deze beloften zo goed mogelijk na te komen.

De modules bieden handvatten om een volgende stap te zetten in het verbeteren van de zorg voor de klanten en te meten of dit wordt waargemaakt. Dit gebeurt over de grenzen van de eigen organisatie heen door kennis te delen en te leren van elkaar. Zo wordt samen gewerkt aan merkbaar betere zorg. Voor meer informatie de presentatie van leernetwerk Merkbaar Beter

Leernetwerk Rode Draad training

Binnen het leernetwerk Rode draad training wordt een digitale module voor werkbegeleiders in de kraamzorg ontwikkeld. Centraal in de module staat het begeleiden en beoordelen van de student in de praktijk. De module wordt interactief ingericht, waardoor verschillende leerstijlen worden aangesproken.

Op 11 oktober 2018 is een Symposium voor meer dan 40 werkbegeleiders in de Kraamzorg georganiseerd, waar de Rode draad training is gepresenteerd. Tijdens het symposium is tijdens workshops ingegaan op de thema’s feedback geven, begeleiden en beoordelen (examineren).

Leernetwerk Geboortezorg

Het doel van het leernetwerk is dat de netwerken van verschillende disciplines betrokken bij Geboortezorg meer met elkaar bekend raken en er bewustwording ontstaat, wat de kwaliteit van geboortezorg ten goede komt. Heeft u de nieuwsbrief gemist of wilt u meer informatie? Nieuwsbrief Geboortezorg

Op vrijdag 19 oktober heeft de tweede pilot Multidisciplinair onderwijs voor Geboortezorg plaatsgevonden. Gedurende de dag hebben studenten Kraamzorg, Verloskunde, JGZ Verpleegkunde en coassistenten gynaecologie gezamenlijk casuïstiek uitgewerkt en hebben deelgenomen aan scenariotraining, waardoor zij kennis maken met elkaars rol in de Geboortezorg. De pilot wordt structureel onderdeel van de opleidingen Verloskunde, Kraamzorg, JGZ Verpleegkundige en Gynaecologie.

Leernetwerk IKC Lab

Dit leernetwerk is een samenwerking tussen basisscholen, kinderopvang en het Noorderpoort college. Een integraal kindcentrum vraagt om medewerkers die multi-inzetbaar zijn. Door combi opleidingen zijn studenten breder inzetbaar, wat hen geschikt maakt voor het werken in een IKC. Studenten met opleidingen pedagogisch medewerker niveau 3, gespecialiseerd pedagogisch werk niveau 4 en onderwijsassistent kunnen stage lopen in het IKC lab en op die manier meteen voor beide opleidingen praktijkervaring opdoen.

Leernetwerk Leerwerkunits complexe zorg

Op verschillende afdelingen in het UMCG zijn leerwerkunits ingericht, nu nog voor HBO studenten. Deze leerwerkunits zijn gesitueerd op 1 of meerdere kamers van een afdeling. In de toekomst zullen zowel studenten mbo en hbo als coassistenten en professionals onderdeel zijn van de leerwerkunits. In de unit staan interdisciplinaire leervragen rondom de cliënt centraal. De leervragen worden vakinhoudelijk vanuit verschillende beroepsgroepen behandeld. Op de leerwerkunits zijn continu werkbegeleiders aanwezig die op een coachende manier begeleiden. Studenten en werkbegeleiders leren hier nadrukkelijk van en met elkaar.

« Terug naar het nieuwsoverzicht