Noorden krijgt impuls voor voortzetting leernetwerken in project Modern Health

Het Noorden krijgt een volgende projectperiode van vier jaar voor inclusieve Zorg en Welzijn toegekend. Dit heeft Demissionair minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, bekend gemaakt.

GRONINGEN - Het Noorden krijgt een volgende projectperiode van vier jaar voor inclusieve Zorg en Welzijn toegekend. Dit heeft Demissionair minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, bekend gemaakt. De focus op gezondheidsbevordering en preventie vragen bijzondere aandacht voor specifieke factoren waar de regio’s Groningen, Drenthe en Noord Overijssel mee te maken hebben: (intergenerationele) armoede, laaggeletterdheid en aardbevingsproblematiek. Voorzetting en formaliseren van interdisciplinaire en wederkerige leernetwerken mbo-hbo zijn nodig om goed in te spelen op deze problematiek. 

 

Samenwerkingsverband NetwerkZON2026 Modern Health is een vervolg op Netwerk2020: the H(ealth) factor, met 50 partners in Groningen, Drenthe en Noord Overijssel. Demissionair minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, heeft bekend gemaakt dat zij NetwerkZON2026 Modern Health een subsidie toekent van bijna €881.000 euro. Het verduurzamingsproject Modern Health heeft de ambitie gezondheid integraal onderdeel te laten zijn van alle opleidingen mbo en hbo. Hiervoor gaan wederkerige leernetwerkontwikkeling, onderwijsontwikkeling en competentie ontwikkeling hand in hand. Ervaringsdeskundigen, docenten, zorgprofessionals en studenten leren en werken zo integraal en wederkerig aan gezondheid voor zichzelf en voor elkaar.  

 

Toekomst
“We zijn ontzettend blij met deze erkenning en nieuwe financiële impuls”, aldus Wim van de Pol, woordvoerder namens het bestuur van NetwerkZON en bestuursvoorzitter van Noorderpoort. “Modern Health betekent voor ons dat we een mooi vervolg kunnen geven aan ons vorige project en dit bovendien verder kunnen verduurzamen. Dat is goed nieuws, want hiermee zorgen we ervoor  dat studenten vanaf het begin van de opleiding interdisciplinair leren en werken aan gezondheid en netwerkcompetenties. Daardoor kunnen zij zich  beter staande houden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. We maken hiermee met elkaar een mooie gezonde stap vooruit.”

 

Samen gezond
Bij Modern Health worden namelijk veel doelgroepen betrokken, van jong tot oud: 30 arbeidsorganisaties zorg, welzijn, veiligheid, voeding, bouw; 6 gemeentes; 5 netwerkorganisaties; 5 onderwijsinstellingen en 4 lectoraten. In het project zijn de doelgroepen en branches Modern Health goed vertegenwoordigd: minimaal 2.150 studenten zorg en welzijn, sport en bewegen, ICT, bouw, voeding/groen en veiligheid, 225 ervaringsdeskundigen, 600 werkbegeleiders en docenten mbo en hbo en 100 managers, bestuurders en onderzoekers.

 

Samenwerking
NetwerkZON2026 Modern Health is een vervolg op NetwerkZON2020, een publiek-private samenwerking in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en bestaat uit de mbo-scholen Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college, hbo Hanzehogeschool Groningen, 26 arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 5 gemeenten in provincie Drenthe, 5 samenwerkingsverbanden en 3 lectoraten. In nauw contact met universiteit (RUG) en UMCG worden kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van Healthy Ageing, één van de speerpunten van het Noorden. Noorderpoort is penvoerder van beide projecten. NetwerkZON en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) hebben deze aanvraag gezamenlijk opgesteld en werken ook samen in de uitvoering in de komende projectperiode.

 

Stimulans voor regionale samenwerking
Het ministerie van OC&W heeft het Regionaal Investeringsfonds mbo in het leven geroepen om het onderwijs aan te moedigen de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten op de toekomstige werkomgeving. Hiervoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn. Met dit fonds worden investeringen gebundeld en regionale samenwerkingsverbanden ontwikkeld.

« Terug naar het nieuwsoverzicht