Afstemmen scholingsvraag Handen voor de Zorg alle verzorging en verpleging

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft alle initiatieven om extra hulptroepen voor de zorg te werven samengevoegd tot één groot platform. De nieuwe website heet https://www.extrahandenvoordezorg.nl/.

Het is de bedoeling dat hulptroepen – vrijwilligers met zorgachtergrond - worden gekoppeld aan zorginstellingen in nood. Het ministerie voegt daarmee eerdere initiatieven samen, die werden opgezet door vakbond NU’91, beroepsvereniging V&VN en LinkedIn-groep Covid-19 Extra handen aan het bed.

Het koppelen van de vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden) en de zorgorganisaties wordt gedaan door RegioPlus, waar ZorgpleinNoord onder valt. Zij  verzorgen de matching voor de regio Noord-Nederland en ontvangen elke dag een update van de aanmeldingen vanuit het ministerie. Zie ook:

https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/ondersteuning-tijdens-de-corona-crisis

Op 6 april is overleg geweest met collega’s van onderwijsinstellingen, aangewezen door DOSS, met als doel mee te denken in de mogelijkheid tot scholing van de vrijwilligers. Hierbij is besproken dat:

- werkgevers met een scholingsvraag contact kunnen opnemen met hun ‘vaste’ contactpersonen van het ROC/Hbo;

- studenten worden meegenomen in de match vraag/aanbod: wanneer een ouderejaars studenten momenteel geen stageplaats heeft en een werkgever heeft een hulpvraag, wordt gekeken of een match met een student mogelijk is. De onderwijsinstelling biedt extra ondersteuning om het leerklimaat voor de student te borgen;

- de (kwalitatief goede) online scholingsmogelijkheden/ e-learning modules zijn benoemd en de fysieke Skills labs die te gebruiken zijn voor de regio. Op maat wordt dit doorgegeven aan de werkgevers met scholingsvraag.

« Terug naar het nieuwsoverzicht