Pilot E-flow toetsen: Healthy Ageing

In de afgelopen weken hebben drie klassen mbo-studenten de toetsen over Healthy Ageing in E-flow gemaakt. Zij waren de eerste studenten die deze toetsen konden maken en hebben ons voorzien van voldoende feedback zodat we de toetsen nog beter kunnen maken.
Office-2240932_1280_news_detail

Voor het project NetwerkZON2020:H(ealth)factor is er een literatuuroverzicht gemaakt over de belangrijkste facetten van Healthy Ageing: de body of knowledge. In onderstaand figuur is een overzicht te zien van de belangrijkste onderwerpen.

Op basis van deze kennis zijn er digitale toetsen over Healty Ageing ontwikkeld in het programma E-flow Health. Alle deelonderwerpen over Healthy Ageing komen terug in de toets. Deze toetsen worden straks ingezet als voorbereiding op de stage.

In de afgelopen weken hebben 46 studenten uit drie klassen als eerste deze nieuw ontwikkelde toetsen gemaakt. Het gaat om een klas eerstejaars studenten MZ/VZ, een klas derdejaars studenten Mbo-Verpleegkundige en een klas vierdejaars studenten Mbo-Verpleegkundige van het Alfa-college, Noorderpoort en Drenthe College. De studenten hebben opmerkingen geplaatst bij de vragen die niet duidelijk waren. Daarnaast hebben zij een vragenlijst ingevuld over hun ervaring met het maken van de toets. Met deze informatie en feedback verbeteren wij de toets en kunnen wij deze vanaf volgend schooljaar openstellen voor iedereen in E-flow Health.

Enkele keren kwam naar voren dat studenten de woordkeuze moeilijk vonden, of begrippen (nog) niet te hebben gehad in hun opleiding. We zullen korte toelichting toevoegen over deze begrippen, zodat deze studenten toch de vraag serieus kunnen maken. Op andere vragen werd zo goed gescoord dat we de afleiders in de vragen opnieuw zullen beoordelen. Over het algemeen gaven studenten in de enquete aan dat de vragen duidelijk geformuleerd waren en studenten door de kennisflits nieuwe informatie hebben opgedaan. Wel bleek dat studenten de toetsen veel tijd vonden kosten. Wanneer studenten de toets als voorbereiding op hun stage zullen maken hoeven ze niet alle toetsen in één keer te maken, en kost het niet in een keer zoveel tijd.

« Terug naar het nieuwsoverzicht