Partners Koploper NetwerkZON breiden succesvol Gildeleren uit

Het is niet voor niets dat hierin wordt geïnvesteerd; de samenwerkende partijen van NetwerkZON hebben meer dan tien jaar ervaring met Gildeleren, en met resultaat. Inmiddels zijn in de regio 13 Gildes in praktijk waarin meer dan 250 studenten actief zijn
Zon_2020_logo_news_detail

In september 2017 startte in Noord-Nederland een bijzondere samenwerking tussen bedrijven, gemeente en onderwijs: Gilde Nieuwe Stijl voor het entreeonderwijs. Het is een van de drie nieuwe gildes die de partners van Koploper NetwerkZON ontwikkelen. Inmiddels zijn in de regio dertien Gildes in praktijk, waarbij in totaal meer dan 250 studenten Dienstverlening (niveau 2) en (Maatschappelijke Zorg/) Verzorgende-IG (niveau 3) in de branches VVT en Ziekenhuis actief zijn.                         

Onderwijsinstellingen Terra, Alfa-college, Drenthe College en Noorderpoort, de gemeentes Groningen en Assen en diverse bedrijven hebben de handen ineengeslagen voor Gilde Nieuwe Stijl. Het doel is om jongeren die minder zelfredzaam zijn een kans op de arbeidsmarkt te geven of door te laten stromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.

Gilde Nieuwe Stijl entreeonderwijs: leerwerkplek voor ongediplomeerde jongeren

Gilde Nieuwe Stijl is een plek waar meerdere jongeren in een bedrijf het vak leren en tevens voldoen aan de exameneisen van het mbo. Het is een plek waar het bedrijf jongeren de mogelijkheid biedt om een opleiding op mbo 1-niveau  te volgen. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar, die zonder diploma zijn uitgestroomd uit het voortgezet onderwijs en nog verder willen en kunnen leren. Theorie en praktijk worden vijf dagen per week met elkaar gecombineerd. De student wordt gedurende de praktijk begeleid door een leermeester. Dagelijks heeft de docent contact met het bedrijf of komt langs. Het verschil met het traditionele Gildeleren is dat in deze variant ook de lokale overheid en de samenwerkende onderwijsinstellingen zijn betrokken.

Iedereen profiteert

“Studenten krijgen zo de kans om nieuwe methoden onder de knie te krijgen en het netwerk van de cliënt (oudere) te benutten. Ook worden ze goed toegerust om preventieve en technische ondersteuning van zorg en welzijn te bieden. Daardoor maken studenten na diplomering meer kans op een baan”, aldus Gerda Dekker, regiodirecteur Alfa-college.

Maar ook de professionals, de betrokken instellingen én de cliënten hebben baat bij deze vorm van onderwijs volgens Henriette Bos, directeur van Noorderpoort: “Professionals zijn breder inzetbaar doordat ze ook deelnemen aan het verwerven van 21st century skills, de leercultuur en het multidisciplinair samenwerken in zorginstellingen wordt versterkt en cliënten krijgen betere zorg doordat professionals en studenten beter toegerust zijn.”

Gildeleren in Noord-Nederland

Met de nieuwe Gildes breiden de partners van NetwerkZON het aanbod voor Gildeleren in de regio nog verder uit. Naast het Gilde Nieuwe Stijl zijn ook het UMCG Gilde niveau 4 Verpleegkunde en het gilde Maatschappelijke Zorg niveau 4 Nieuw Woelwijck in ontwikkeling. Zo is er voor alle niveaus in het mbo een variant van Gildeleren beschikbaar. Het is niet voor niets dat hierop wordt geïnvesteerd; de samenwerkende partijen van NetwerkZON hebben al meer dan tien jaar ervaring met de inzet van Gildeleren, en met resultaat. Dekker: “Mede dankzij het Gildeleren is er een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en wordt de kloof tussen theorie en praktijk verkleind. We kunnen het leren van en met elkaar beter faciliteren en verkleinen de stagetekorten in de ziekenhuizen.”

« Terug naar het nieuwsoverzicht